My Cart0
Σκοπός

Σκοπός

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής και ορίζεται ειδικότερα ως η παραγωγή, συγκέντρωση και διάδοση επιστημονικής γνώσης σε θέματα βιοχημείας και φυσιολογίας της άσκησης.

Μέσα πραγματοποίησης του παραπάνω σκοπού είναι:

  • Διοργάνωση συνεδρίων πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας.
  • Κοινωνική παρέμβαση με την έκδοση θέσεων σε καίρια ζητήματα (άσκηση και υγεία, μαζικός αθλητισμός, θεραπευτικές εφαρμογές της άσκησης, ντόπινγκ κ.τ.λ.).
  • Παρεμβάσεις και συνεργασία με αρμόδια όργανα της Πολιτείας για την προώθηση θεμάτων που άπτονται της βιοχημείας και φυσιολογίας της άσκησης και εισήγηση επ’ αυτών προς τις αρμόδιες πολιτειακές και δημοτικές αρχές.
  • Εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε ερευνητικές τεχνικές μέσω της διοργάνωσης εφαρμοσμένων φροντιστηρίων και τηλεκπαίδευσης.
  • Συμβολή στην οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη βιοχημεία και φυσιολογία της άσκησης.
  • Δημιουργία ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων που άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου.
  • Έκδοση επιστημονικού περιοδικού διεθνούς εμβέλειας.
  • Διεκδίκηση και εκτέλεση εθνικών ή διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων.
  • Συνεργασία με ομοειδείς ελληνικές, ξένες και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες, καθώς και με μη κερδοσκοπικούς φορείς (όπως Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Δημόσιο κ.ά.) των οποίων οι σκοποί συμπίπτουν με το σκοπό της Εταιρείας.Newsletter

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής και ορίζεται ειδικότερα ως η παραγωγή, συγκέντρωση και διάδοση επιστημονικής γνώσης σε θέματα βιοχημείας και φυσιολογίας της άσκησης.

Επικοινωνία

3ης Σεπτεμβρίου 144, Αθήνα, 11251

info@eevfa.gr

www.eevfa.gr

MasterCard VISA VISA MasterCard ID Check VISA