Προγράμματα

  • Η Σπείρα Γης στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων και των σκοπών της υλοποιεί μια σειρά από αυτοχρηματοδοτούμε ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και έργα

- προγράμματα παροχής δωρεάν συμβουλευτικής και ομαδικής εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας της δημιουργίας φορέαων ΚΑΛΟ 

- προγράμματα υποστήριξης φορέων ΚΑΛΟ και δικτυώσεών τους 

- συγχρηματοδοτούμενα έργα που στοχευουν στην υποστήριξη μελών ευπαθών ομάδων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και βελτίωση των προσόντων τους ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας 

- έργα που στοχεύουν στη δημιουργία εργαλείων εκπαίδευσης, συμβουλευτικής ή γενικότερης υποστήρθξης 

- έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υπαίθρου και της προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος 

- προγράμματα, έργα ή πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων και στη βελτίωση της θέσης των γυναικών 

 

Όνειρό μας η παρουσία του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον με σεβασμό και θετική δράση, παντρεύοντας παλαιά γνώση με μια νέα, φρέσκια οπτική.

Επικοινωνία

Σπείρα Γης | Κοινωνικός Συνεταιρισμός

Μεγάλου Αλεξάνδρου 77, Σφενδάμη Πιερίας, 60066

6972221922, 6949339186

23510 85140

contact@speiragis.gr

www.speiragis.gr

MasterCard VISA VISA MasterCard ID Check VISA